דבר ראש הישיבה

"בי מלכים ימלוכו"

(משלי ח')

כשם שבראשיתה של הבריאה הקב"ה הסתכל בתורה וברא בה את העולם , כך בכל דור ודור יש בכוח אורה וקדושתה של התורה להמשיך וליצור את היצירה ולחדש אותה באור חדש. התורה אינה יראה מרוחות הזמן, אין היא צריכה להתגונן מפני התרבויות השונות אלא אדרבה יש בכוחה לחולל ולחדש את פניה של התרבות האנושית ולהוביל אותה אל עבר היעדים שריבונו של עולם הועיד לה. כסגולתה של התורה כן סגולת לומדיה שעליהם נאמר: "הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה…ונהנים ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה … ונותנת לו מלכות וממשלה."
בבית המדרש שלנו אנו שואפים להקים תלמידי חכמים גדולים בתורה המלאים בש"ס ובפוסקים ויחד עם זה בעלי עושר רוחני ושאר רוח; תמימים ביראתם ובאמונתם מחד ובעלי אופקים רחבים וחוש ביקורת מאידך; תלמידי חכמים שמשנתם סדורה ושפתם ברורה שיהיו חמושים לצאת לישע עמינו. 

בברכה
אהד קרקובר
ראש הישיבה ורב הישוב כוכב השחר

תוכנית הלימוד

בית המדרש

בית המדרש עוסק בכל מרחבי התורה, החל מלימוד יומי קצר וקבוע בתנ"ך, דרך עיקר היום והסדרים בהם אנו עוסקים במרחבי התורה הנגלית, בש"ס ופוסקים, ועד לעיסוק ברבדים הפנימיים יותר, במקצועות האמונה, בדברי רבינו הראי"ה ובתורתם של ראשונים ואחרונים.

לימודי דיינות

בראשות ראש הישיבה הרב אוהד קרקובר. הלימוד מבוסס על השקעה גדולה בלימוד הגמרא, בהקפת פרקים שלמים לפני שמגיעים אל השולחן הערוך, ובלימוד יסודי של שיטות הראשונים. לאחר מכן ניגשים אל ההלכות במטרה להגיע אל כולן. הקבוצה נמצאת כעת בחושן משפט חלק ג', בהלכות קניינים.

לימודי רבנות

בראשות הרב ש"י גליק. בלימוד ע"פ סדר הטור והשו"ע, בדגש עיוני ובירידה לפרטים מעשיים, תוך הכנה למבחני הרבנות. הקבוצה לומדת כעת הלכות שבת

סדרים נוספים

חבורת לימוד יומית עם ראש הישיבה, פותחת כל בוקר בלימוד אורות הקודש, פיסקה אחר פיסקה, במתינות ובהסברה. שיעור קבוע של ראש הישיבה עוסק בתורת חב"ד. לימוד יומי קבוע של משנה ברורה, במטרה להקיף את מכלול ההלכות, עם חבורה שבועית המלבנת נושאים מרכזיים, ולימוד יומי של הנ"ך על הסדר. חבורות לימוד נוספות בישיבה עוסקות בלימוד הראשונים, (מורה הנבוכים, אמונות ודעות לרס"ג, ספר העיקרים ועוד), ובלימודי תורת חב"ד וברסלב.
Thursday, August 27, 2018

שיעורי תורה

חוברות

מיועדת למסירת שיעורים בקבוצות לימוד מתוך דפי מקורות, ודפי עזר להכנת השיעור.

חוברות

מיועדת למסירת שיעורים בקבוצות לימוד מתוך דפי מקורות, ודפי עזר להכנת השיעור,
לחץ כאן

שיעורים

שיעורי לימוד והשתלמות בכל נושאי היהדות: תורה שבכתב, הלכה, משנה ותלמוד, אגדה, קבלה וחסידות.

שיעורים

מיועדת למסירת שיעורים בקבוצות לימוד מתוך דפי מקורות, ודפי עזר להכנת השיעור,
לחץ כאן

וידאו

שיעורי לימוד והשתלמות בכל נושאי היהדות: תורה שבכתב, הלכה, משנה ותלמוד, אגדה, קבלה וחסידות.

וידאו

מיועדת למסירת שיעורים בקבוצות לימוד מתוך דפי מקורות, ודפי עזר להכנת השיעור,
לחץ כאן

שמע

שיעורי לימוד והשתלמות בכל נושאי היהדות: תורה שבכתב, הלכה, משנה ותלמוד, אגדה, קבלה וחסידות.

חוברות

מיועדת למסירת שיעורים בקבוצות לימוד מתוך דפי מקורות, ודפי עזר להכנת השיעור,
לחץ כאן