מבט על.jfif

הישיבה הגבוהה כוכב השחר
בית מדרש גבוה לרבנות, דיינות, והפצת תורה

 

החזון שלנו

 הישיבה הגבוהה כוכב השחר מהווה מגדלור רוחני במזרח בנימין.

הישיבה פועלת כדי להרחיב את הפצת התורה על ידי רבני הישיבה ואברכיה אל כל ציר אלון, מכפר אדומים וצפונה עד שדמות מחולה שבבקעת הירדן. ישובים ומושבים רבים בציר אלון צמאים לדבר ה', ואברכי הישיבה יוצאים לכל ישוב ומושב שרק נדרש, על מנת ללמד את דבר ה' לכלל ישראל בכל רחבי האזור.

היו שותפים איתנו להפצת אורה של התורה, בהר ובבקעה.

דרום.jpg

הפרוייקטים שלנו

 
 
YAV_2089.jpg

דבר ראש הישיבה

"בי מלכים ימלוכו" (משלי ח')
כשם שבראשיתה של הבריאה הקב"ה הסתכל בתורה וברא בה את העולם כך בכל דור ודור יש בכוח אורה וקדושתה של התורה להמשיך וליצור את היצירה ולחדש אותה באור חדש.
התורה אינה יראה מרוחות הזמן, אין היא צריכה להתגונן מפני התרבויות השונות אלא אדרבה יש בכוחה  לחולל ולחדש את פניה של התרבות האנושית ולהוביל אותה אל עבר היעדים שריבונו של עולם הועיד לה.
כסגולתה של התורה כן סגולת לומדיה שעליהם נאמר: "הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה...ונהנים ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה ... ונותנת לו מלכות וממשלה."
בבית המדרש שלנו אנו שואפים להקים תלמידי חכמים גדולים בתורה המלאים  בש"ס ובפוסקים ויחד עם זה בעלי עושר רוחני ושאר רוח ; תמימים ביראתם  ובאמונתם מחד ובעלי אופקים רחבים וחוש ביקורת מאידך; תלמידי חכמים  שמשנתם סדורה ושפתם ברורה  שיהיו חמושים לצאת לישע עמינו.


אהד קרקובר
ראש הישיבה ורב הישוב כוכב השחר

הקהילה

בראשות הישיבה עומד הרב אהד קרקובר שליט"א המשמש גם כרב היישוב, והוא אחראי למערכת עניפה של שיעורים המועברים ע"י רבני הישיבה ועל ידי תלמידי חכמים מהישיבה ביישוב ומחוצה לו. 
הישיבה קולטת בחורים ואברכים מכל רחבי הארץ אשר ברבות הימים אף קובעים את ביתם ביישוב וביישובים הסמוכים. מציאות זו הינה גורם חשוב במצוות יישוב הארץ ובקידום היישוב והאזור כולו. 
בצוות הישיבה רבנים ואברכים המוסמכים לרבנות העורכים מפעם לפעם ערבי עיון לתושבי היישוב ולתושבי היישובים הסמוכים .
שאיפתנו לגדל תלמידי חכמים שיהיו בקיאים בש"ס ופוסקים הלכה למעשה ואמונה המעורבים בדעת עם הבריות ואף יוכלו לשמש כמורים רבנים ומנהיגים בקהילות.
היו שותפים עימנו במפעל חשוב זה המשלב תורה עם התיישבות בחבלי ארצנו האהובים לקיים בנו חכמי ישראל בארצנו המחדשת פניה כקדם.

YAV_2220.JPG
 
planting-tree-garden-concept-save-world-

מיזם עץ החיים

עבודת ה' שלנו מלאה בקיום מצוות. אנו רגילים לקיים מצוות "סטנדרטיות", שבת, צדקה, תפילה וכדומה. הן סובבות את חיינו ומכוונות אותם. אנו מקיימים אותם בשמחה, משקיעים בהם אנרגיה ומשאבים. אך, מחלקות שלמות של מצוות נדירות יותר מקוימות בידי חלקים קטנים ביותר מעם ישראל. אלו הן המצוות התלויות בארץ. הן יכולות להיות מקויימות אך ורק בידי חקלאים או אנשים בעלי עץ פרי בחצר ביתם. 


בואו וזכו גם אתם בכל המצוות התלויות בארץ,
במצוות יישוב הארץ ובהחזקת לומדי תורה!

קנה עץ לשנה בתשלום חודשי (72 ₪ לחודש)
בכך תהפוך בעליו של העץ ותזכה במצוות התלויות בו:

תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני
שמיטה- על כל פרטיה ודקדוקיה (בלא היתר מכירה), ביעור מעשרות
יישוב הארץ- שלא נעזבנה לשממה, ותלמוד תורה כנגד כולם!

החקלאי- מטפל עבורך בעץ. אתה זוכה בעץ, בפרותיו וממילא במצוות התלויות בהם. 
החקלאי מקבל את פרות העץ שנותרו אחרי הפרשת התרומות והמעשרות,
כשכר על עבודתו. 
לאחר קיזוז ההוצאות כספך יעבור כתרומה לישיבה הגבוהה בכוכב השחר ובכך אתה זוכה גם כן בזכות לימוד התורה!
לפרטים והרשמה- 0523003702

 

 
 

לשותפות בחזון הישיבה או לתיאום שבו"ש
צרו איתנו קשר

תודה רבה, ניצור קשר בהקדם

052-3003-702

1.png
2.png

ד”נ מז’ בנימין
מיקוד: 9064100