הלכות סעודה מפסקת ערב תשעה באב – הרב אוהד קרקובר
הלכות ערלה 2 – הרב אוהד קרקובר
הלכות ערלה – הרב אוהד קרקובר
הלכות הפרשת חלה 2 – הרב אוהד קרקובר
ספר יהושע  שיעור 3, פרק ב' – הרב אוהד קרקובר
הלכות הפרשת חלה 1 – הרב אוהד קרקובר
הלכות תרומות ומעשרות 7 – הרב אוהד קרקובר
הלכות תרומות ומעשרות 6 – הרב אוהד קרקובר
ספר יהושע שיעור 2, פרק א-ב  – הרב אוהד קרקובר
ספר יהושע 1 פרק א – הרב אוהד קרקובר
הלכות תרומות ומעשרות 5 – הרב אוהד קרקובר
הלכות תרומות ומעשרות 4 – הרב אוהד קרקובר
מנהגי חג השבועות – הרב אוהד קרקובר
הלכות תרומות ומעשרות 3 – הרב אוהד קרקובר
הלכות תרומות ומעשרות 2 – הרב אוהד קרקובר
הלכות תרומות ומעשרות 1 – הרב אוהד קרקובר
הלכות ספירת העומר – הרב אוהד קרקובר, כוכב השחר
הלכות אפיקומן – הרב אהד קרקובר, כוכב השחר
הלכות הגעלת כלים – הרב אוהד קרקובר
הלכות תערובת חמץ, קוסמטיקה וחומרי ניקוי בפסח – הרב אוהד קרקובר
הלכות בדיקת חמץ וזמנה – הרב אוהד קרקובר, כוכב השחר
הלכות משלוח מנות – ר' אהרון פולק, השיעור השבועי כוכב השחר
הלכות כיסוי ראש לאשה נשואה – הרב אוהד קרובר
הלכות שמירת נגיעה – הרב אוהד קרקובר
הלכות יחוד 3 – הרב אוהד קרקובר
הלכות יחוד 2 – הרב אוהד קרקובר
הלכות יחוד 1 – הרב אוהד קרקובר
בשר וחלב 9, כלי ראשון ושני – הרב אוהד קרקובר
בשר וחלב 8, מיקרוגל ותנור – הרב אוהד קרקובר
עין איה חנוכה, שבת ב, כה – הרב אמיר דומן