הלכות תרומות ומעשרות 3 – הרב אוהד קרקובר
הלכות תרומות ומעשרות 2 – הרב אוהד קרקובר
הלכות תרומות ומעשרות 1 – הרב אוהד קרקובר
הלכות ספירת העומר – הרב אוהד קרקובר, כוכב השחר
הלכות אפיקומן – הרב אהד קרקובר, כוכב השחר
הלכות הגעלת כלים – הרב אוהד קרקובר
הלכות תערובת חמץ, קוסמטיקה וחומרי ניקוי בפסח – הרב אוהד קרקובר
הלכות בדיקת חמץ וזמנה – הרב אוהד קרקובר, כוכב השחר
הלכות משלוח מנות – ר' אהרון פולק, השיעור השבועי כוכב השחר
הלכות כיסוי ראש לאשה נשואה – הרב אוהד קרובר
הלכות שמירת נגיעה – הרב אוהד קרקובר
הלכות יחוד 3 – הרב אוהד קרקובר
הלכות יחוד 2 – הרב אוהד קרקובר
הלכות יחוד 1 – הרב אוהד קרקובר
בשר וחלב 9, כלי ראשון ושני – הרב אוהד קרקובר
בשר וחלב 8, מיקרוגל ותנור – הרב אוהד קרקובר
עין איה חנוכה, שבת ב, כה – הרב אמיר דומן
עין איה חנוכה, שבת ב, כד – הרב אמיר דומן
עין איה חנוכה, שבת ב, כג – הרב אמיר דומן
עין איה חנוכה, שבת ב, כב – הרב אמיר דומן
עין איה חנוכה, שבת ב, טו – הרב אמיר דומן
עין איה חנוכה, שבת ב, יג – הרב אמיר דומן
עין איה חנוכה, שבת ב, יב – הרב אמיר דומן
עין איה חנוכה, שבת ב, יא – הרב אמיר דומן
בשר וחלב 7, דבר חריף – הרב אוהד קרקובר, כוכב השחר
עין איה חנוכה, שבת ב, י – הרב אמיר דומן
עין איה חנוכה שבת ב, ט – הרב אמיר דומן
עין איה חנוכה שבת ב, ח – הרב אמיר דומן
עין איה חנוכה שבת ב, ז חלק 2 – הרב אמיר דומן
עין איה לחנוכה, שבת ב, ז חלק 1 – הרב אמיר דומן