טיש ערב שבת פרשת כי תשא
טיש ערב שבת פרשת תצוה
טיש ערב שבת פרשת תרומה
טיש ערב שבת פרשת משפטים
טיש ערב שבת פרשת יתרו
טיש ערב שבת פרשת בא
טיש ערב שבת פרשת וארא
טיש ערב שבת פרשת שמות
טיש ערב שבת ויחי – הרב אוהד קרקובר
הלכות קבלת השבת והדלקת הנרות
חנוכה – שורשי הלכות הדלקת הנרות
הדלקת נרות וכבוד שבת
הלכות תחומין
הלכות עירובי חצרות חלק 2
הלכות עירובי חצרות
מלאכת הוצאה בשבת
עשיית אוהל בשבת
בונה וסותר בשבת
הלכות יום הכיפורים
תשעה באב שחל בשבת
מלאכת צד בשבת
דיני בניית סוכה
הלכות קורע ותופר בשבת
הרב יהושע שפירא שליט"א בכוכב השחר – חינוך בדור סוער
הלכות קושר בשבת
מלאכת צובע בשבת
הלכות כיבוס 2
הלכות כיבוס בשבת
הלכות הטמנה בשבת חלק 2 (סיום חלק 1)
הלכות הטמנה בשבת חלק 1