הלכות ליל הסדר תשע"ח
פורים תשע"ח
הלכות בישול 3 – הרב אוהד קרקובר
הרב ארי שבט תרומה
הלכות בישול 2
הרב ארי שבט בשלח, קריעת ים סוף וקריעת הירדן
הלכות בישול בשבת 1 – הרב אוהד קרקובר, כוכב השחר
מלאכת טוחן בשבת 2
מלאכת טוחן בשבת 1 – הרב אוהד קרקובר
הלכות בורר בשבת 3
מלאכת בורר 2
הספד לרב שטיינמן ומלאכת בורר
הדלקת המנורה במקדש – לחנוכה
חנוכה תשע"ח
מלאכת דש בשבת
הרב ארי שבט וישב
הרב ארי שבט וישלח
הרב ארי שבט ויצא
הרב ארי שבט וירא
הלכות לשון הרע ורכילות 2
הלכות לשון הרע ורכילות 1
הלכות מעוברות ומניקות ביום הכיפורים
הרב ארי שבט פרשת תולדות
הרב ארי שבט פרשת חיי שרה
הרב ארי שבט פרשת לך לך
מלאכת חורש בשבת
הרב לאו בישיבה הגבוהה כוכב השחר ערב ראש השנה תשע"ח
הרב ארי שבט, פרשת נח תשע"ח
הלכות סעודה מפסקת ערב תשעה באב – הרב אוהד קרקובר
הלכות ערלה 2 – הרב אוהד קרקובר