שבועות חלק א
שבועות חלק ב
יום ירושלים תשע"ח
דוד שמש בשבת
הלכות שכר שכיר
ספירת העומר בהלכה
הלכות ליל הסדר תשע"ח
פורים תשע"ח
הלכות בישול 3 – הרב אוהד קרקובר
הרב ארי שבט תרומה
הלכות בישול 2
הרב ארי שבט בשלח, קריעת ים סוף וקריעת הירדן
הלכות בישול בשבת 1 – הרב אוהד קרקובר, כוכב השחר
מלאכת טוחן בשבת 2
מלאכת טוחן בשבת 1 – הרב אוהד קרקובר
הלכות בורר בשבת 3
מלאכת בורר 2
הספד לרב שטיינמן ומלאכת בורר
הדלקת המנורה במקדש – לחנוכה
חנוכה תשע"ח
מלאכת דש בשבת
הרב ארי שבט וישב
הרב ארי שבט וישלח
הרב ארי שבט ויצא
הרב ארי שבט וירא
הלכות לשון הרע ורכילות 2
הלכות לשון הרע ורכילות 1
הלכות מעוברות ומניקות ביום הכיפורים
הרב ארי שבט פרשת תולדות
הרב ארי שבט פרשת חיי שרה