ישיבת כוכב השחר

בבסיסו של בית המדרש מונחת השאיפה לגדל תלמידי חכמים שלמים, בכל מקצועות התורה. תלמידי חכמים שבסיסם נטוע בעמל גופי תורה , וראשם פתוח למרחבי הטוהר של האמונה ואוצרות הרוח המצויים באוצרה של תורה, מתוך הקשבה והיענות לאתגרים הרוחניים שריבונו של עולם מזמן לנו, בדורות התחייה. בבית המדרש לומדים גמרא בעיון ובקיאות, הלכה ואמונה. העיסוק בחלק הרוחני של התורה תופס מקום חשוב בבית מדרשנו ומכווין לבנייתה של קומה רוחנית עמוקה ועשירה אצל הלומד. הלימוד מאופיין באווירה נעימה ובדיבוק חברים.

בית המדרש

בבית המדרש לומדים גמרא בעיון ובקיאות, הלכה ואמונה. העיסוק בחלק הרוחני של התורה תופס מקום חשוב בבית מדרשנו ומכווין לבנייתה של קומה רוחנית עמוקה ועשירה אצל הלומד. הלימוד מאופיין באווירה נעימה ובדיבוק חברים.

ישיבת כוכב השחר

בבסיסו של בית המדרש מונחת השאיפה לגדל תלמידי חכמים שלמים, בכל מקצועות התורה. תלמידי חכמים שבסיסם נטוע בעמל גופי תורה , וראשם פתוח למרחבי הטוהר של האמונה ואוצרות הרוח המצויים באוצרה של תורה, מתוך הקשבה והיענות לאתגרים הרוחניים שריבונו של עולם מזמן לנו, בדורות התחייה. בבית המדרש לומדים גמרא בעיון ובקיאות, הלכה ואמונה. העיסוק בחלק הרוחני של התורה תופס מקום חשוב בבית מדרשנו ומכווין לבנייתה של קומה רוחנית עמוקה ועשירה אצל הלומד. הלימוד מאופיין באווירה נעימה ובדיבוק חברים.

קח חלק

טקטס מרגש על תמיכה בישיבה