ישיבת כוכב השחר

הישיבה הגבוהה כוכב השחר, ד"נ מז' בנימין, מיקוד: 9064100 

טלפון משרד: 02-9400473
פקס: 1532-9400473
מייל: ykhyr1@gmail.com
לתרומות: צביקה - 052-3003702
מנכ"ל: 052-4295105
EYpic0185
EYpic0089
EYpic0305
EYpic0250
EYpic0221
EYpic0345
EYpicHDR0001
EYpic0008