ישיבת כוכב השחר

הישיבה הגבוהה כוכב השחר, ד"נ מז' בנימין, מיקוד: 9064100 

טלפון משרד: 02-9400473
פקס: 1532-9400473
מייל: ykhyr1@gmail.com
לתרומות: צביקה - 052-3003702
מנכ"ל: 052-4295105
YAV_2092
YAV_2247
YAV_2221
YAV_2113
YAV_2249
EYpic0345
YAV_2262
YAV_2153