"בי מלכים ימלוכו" (משלי ח')

כשם שבראשיתה של הבריאה הקב"ה הסתכל בתורה וברא בה את העולם , כך בכל דור ודור יש בכוח אורה וקדושתה של התורה להמשיך וליצור את היצירה ולחדש אותה באור חדש. התורה אינה יראה מרוחות הזמן, אין היא צריכה להתגונן מפני התרבויות השונות אלא אדרבה יש בכוחה לחולל ולחדש את פניה של התרבות האנושית ולהוביל אותה אל עבר היעדים שריבונו של עולם הועיד לה. כסגולתה של התורה כן סגולת לומדיה שעליהם נאמר: "הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה...ונהנים ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה ... ונותנת לו מלכות וממשלה."

בבית המדרש שלנו אנו שואפים להקים תלמידי חכמים גדולים בתורה המלאים בש"ס ובפוסקים ויחד עם זה בעלי עושר רוחני ושאר רוח; תמימים ביראתם ובאמונתם מחד ובעלי אופקים רחבים וחוש ביקורת מאידך; תלמידי חכמים שמשנתם סדורה ושפתם ברורה שיהיו חמושים לצאת לישע עמינו.

בברכה

אהד קרקובר

ראש הישיבה ורב הישוב כוכב השחר

תוכנית הלימוד

בית המדרש עוסק בכל מרחבי התורה, החל מלימוד יומי קצר וקבוע בתנ"ך, דרך עיקר היום והסדרים בהם אנו עוסקים במרחבי התורה הנגלית, בש"ס ופוסקים, ועד לעיסוק ברבדים הפנימיים יותר, במקצועות האמונה, בדברי רבינו הראי"ה ובתורתן של ראשונים ואחרונים.

כיום ישנן שתי קבוצות מרכזיות בבית המדרש, האחת עוסקת בלימודי 'דיינות', ובראשה ראש הישיבה הרב אוהד קרקובר, ונמצאת כעת בחושן משפט חלק ג', בהלכות קניינים. הלימוד מבוסס על השקעה גדולה בלימודי הגמרא, בהקפת פרקים שלמים לפני שמגיעים אל השולחן הערוך, ובלימוד יסודי של שיטות הראשונים. לאחר מכן ניגשים אל ההלכות במטרה להגיע אל כולן.

הקבוצה השניה עוסקת בלימודי 'רבנות', ובראשה הרב ש"י גליק. הקבוצה לומדת כעת הלכות שבת, בלימוד ע"פ סדר הטור והשו"ע, בדגש עיוני ובירידה לפרטים מעשיים, תוך הכנה למבחני הרבנות.

במקביל לסדרים אלו מתקיים בישיבה לימוד יומי קבוע של משנה ברורה, דף אחר דף, במטרה להקיף ולהכיר את מכלול ההלכות, עם חבורה שבועית המלבנת נושאים מרכזיים. כמו-כן מתקיים לימוד יומי של הנ"ך, במטרה ללמוד ולהקיף את מכלול דברי הנביאים.

במסגרת הלימודים הפנימיים, מקצוע האמונה, מתקיימת חבורת לימוד יומית עם ראש הישיבה, שפותחת כל בוקר בלימוד אורות הקודש, פיסקה אחר פיסקה, במתינות ובהסברה.

ראש הישיבה מעביר שיעור קבוע נוסף בתורת חב"ד, וחבורות לימוד נוספות בישיבה עוסקות בלימוד הראשונים, (מורה הנבוכים, אמונות ודעות לרס"ג, ספר העיקרים ועוד), ובלימודי תורת חב"ד וברסלב.

תרומה

בואו והיו שותפים בהעמדת תורה ולומדיה!