לע"נ שי מרדכי פרידמן ז"ל בן דוד מנחם מנדל

גדול כים שברנו, אוי מי ירפא לנו

המומים וכואבים את עלייתו בסערה השמימה של חברנו

מטובי תופשי בית מדרשנו

שי מרדכי פרידמן ז"ל 

עמל בתורה ובעבודה-שבלב בחשק ובשמחה,

הפיח רוח חיים בכול,

מי ייתן לנו תמורתו, מי ייתן לנו חליפתו.

ויהי רצון שיאמר ה' לצרותינו די,

ויבטל מעלינו ומעל כל ישראל כל גזירות קשות ורעות,

ובבניין ירושלים ננוחם.

משפחת הישיבה הגבוהה כוכב השחר