דבר ראש הישיבה

בבית המדרש שלנו אנו שואפים להקים תלמידי חכמים גדולים בתורה המלאים בש"ס ובפוסקים ויחד עם זה בעלי עושר רוחני ושאר רוח; תמימים ביראתם ובאמונתם מחד ובעלי אופקים רחבים וחוש ביקורת מאידך; תלמידי חכמים שמשנתם סדורה ושפתם ברורה שיהיו חמושים לצאת לישע עמינו.
בברכה
אהד קרקובר
ראש הישיבה ורב הישוב כוכב השחר

לע"נ שי מרדכי פרידמן ז"ל

המומים וכואבים את עלייתו בסערה השמימה של חברנו
מטובי תופשי בית מדרשנו


פתיחת שיעור א' לשנת הלימודים הבאה...

מהנעשה בישיבה

ישככר וזבולון
יששכר וזבולון

אנו רוצים לאפשר לכל אחד להיות חלק בלימוד התורה שלנו. היו שותפים, בשעה או יום בשבוע כפי יכולתכם.

עץ חיים
עץ חיים

מחזקים ומתחזקים עם חקלאי כוכב השחר. זכינו בקשר ייחודי עם חלוצי ההתיישבות במיזם שמאפשר לכל יהודי לקיים מצוות התלויות בארץ ולחזק את הישיבה וההתישבות.

לימוד בבית המדרש
הישיבה הגבוהה

בבית המדרש ב"ה התרבו הלומדים כיום 30 אברכים ומתוך שמחה ותודה על ההווה פנינו לעתיד להמשך בניין ופיתוח הישיבה.

תזכו במצוות התלויות בארץ

מצוות התלויות בארץ, שעד עתה היו נחלתם של חקלאים בלבד, מונחים עתה בהישג ידך. קנה עץ זית ביישוב כוכב השחר ב 36 שח בלבד לחודש, קבל שמן זית בוטיק יוקרתי מתוצרת הפרדס, ותהנה מקיום חבילת מצוות ייחודית תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר ראשון ועוד.שיעורים חדשים מבית המדרש
מלאכת טוחן בשבת 2 - הרב אוהד קרקובר, כוכב השחר

הרב אוהד קרקובר
הלכות בישול 3 – הרב אוהד קרקובר
הלכות בישול 2

הלכות בישול 2

הרב ארי שבט בשלח, קריעת ים סוף וקריעת הירדן
הרב ארי שבט
הרב ארי שבט פרשת משפטים

הרב ארי שבט פרשת משפטים

הרב ארי שבט תרומה

הרב ארי שבט תרומה

הרב ארי שבט יתרו

הרב ארי שבט יתרו