גדול כים שברנו, אוי מי ירפא לנו

המומים וכואבים את עלייתו בסערה השמימה של חברנו

מטובי תופשי בית מדרשנו

שי מרדכי פרידמן ז"ל 

עמל בתורה ובעבודה-שבלב בחשק ובשמחה,

הפיח רוח חיים בכול,

מי ייתן לנו תמורתו, מי ייתן לנו חליפתו.

ויהי רצון שיאמר ה' לצרותינו די,

ויבטל מעלינו ומעל כל ישראל כל גזירות קשות ורעות,

ובבניין ירושלים ננוחם.

משפחת הישיבה הגבוהה כוכב השחר

לקראת שנת הלימודים הבאה ...
לימוד בבית המדרש
הישיבה הגבוהה

בבית המדרש ב"ה התרבו הלומדים כיום 30 אברכים ומתוך שמחה ותודה על ההווה פנינו לעתיד להמשך בניין ופיתוח הישיבה.

ישככר וזבולון
יששכר וזבולון

אנו רוצים לאפשר לכל אחד להיות חלק בלימוד התורה שלנו. היו שותפים, בשעה או יום בשבוע כפי יכולתכם.

עץ חיים
עץ חיים

מחזקים ומתחזקים עם חקלאי כוכב השחר. זכינו בקשר ייחודי עם חלוצי ההתיישבות במיזם שמאפשר לכל יהודי לקיים מצוות התלויות בארץ ולחזק את הישיבה וההתישבות.

תזכו במצוות התלויות בארץ

מצוות התלויות בארץ, שעד עתה היו נחלתם של חקלאים בלבד, מונחים עתה בהישג ידך. קנה עץ זית ביישוב כוכב השחר ב 36 שח בלבד לחודש, קבל שמן זית בוטיק יוקרתי מתוצרת הפרדס, ותהנה מקיום חבילת מצוות ייחודית תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר ראשון ועוד.שיעורים חדשים מבית המדרש

הרב אוהד קרקובר
הלכות בורר בשבת 3

הלכות בורר בשבת 3

מלאכת בורר 2

מלאכת בורר 2

הספד לרב שטיינמן ומלאכת בורר
הרב ארי שבט
הרב ארי שבט וארא

הרב ארי שבט וארא

הרב ארי שבט וישב

הרב ארי שבט וישב

הרב ארי שבט וישלח

הרב ארי שבט וישלח